ใบประกาศ
ฝึกสะกดนิ้ว
ฝึกภาษามือ
June
No..
ชื่อ
วัน
คะแนน
1.
วีระยุทธ เจ๊ะหวัน
114
27
2.
พรยุทธ เม่นมุก
114
26
3.
up tester
114
6
4.
test test
114
4
5.
pronyuth menmukda
114
2
June
No..
ชื่อ
วัน
คะแนน
1.
วีระยุทธ เจ๊ะหวัน
114
27
2.
พรยุทธ เม่นมุก
114
26
3.
พรยุทธ
114
26
4.
114
8
5.
114
7
6.
up tester
114
6
7.
114
6
8.
114
5
9.
Mr.CaTRat
114
5
10.
test test
114
4
11.
114
3
12.
pronyuth menmukda
114
2
X

คำที่คุณเลือก

hello

ยินดีด้วยคุณผ่าน

Level 7

มี 5 คะแนน

คำที่คุณเลือก

hello

คุณตอบผิด

Level 7

มี 5 คะแนน

X