เลือกภาษา

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
เรียนภาษามือ FMD
กิจกรรม FMD
สินค้า FMD
(ผลิตภัณฑ์ Upcycle ที่ผลิตโดยผู้พิการฯ)
ตุ๊กตาเดฟคิ้ว
ออกแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการ Upcycling ที่ผลิตมาจากลูกแบดมินตันที่ตีจนเสียไม่สามารถใช้งานได้แล้ว นำมาตัดแต่งเย็บ และตกแต่งจากฝีมือผู้พิการทางการได้ยินจนได้เป็นตุ๊กตาเดฟคิ้ว "สโนว์แมน"
ราคา 80 บาท
Shopee Lazada
ติดต่อโครงการ @Familydeaf