คำ
ศัพท์
Ai
วัดผล
ใบ
ประกาศ
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

* = ใช้บ่อย

0 = ตัวอักษร

L010
.0.
L011
1
L012
2
L013
3
L014
4
L015
5
L016
6
L017
7
L018
8
L019
9
L0110
10
L0111
11
L0112
12
L0113
13
L0114
14
L0115
15
L0116
16
L0117
17
L0118
18
L0119
19
L0120
20
L0121
21
L0122
22
L0123
23
L0124
24
L0125
25
L0126
26
L0127
27
L0128
28
L0129
29
L0130
30
L0131
31
L0132
32
L0133
33
L0134
34
L0135
35
L0136
36
L0137
37
L0138
38
L0139
39
L0140
40
L0141
41
L0142
42
L0143
43
L0144
44
L0145
45
L0146
46
L0147
47
L0148
48
L0149
49
L0150
50
L0151
51
L0152
52
L0153
53
L0154
54
L0155
55
L0156
56
L0157
57
L0158
58
L0159
59
L0160
60
L0161
61
L0162
62
L0163
63
L0164
64
L0165
65
L0166
66
L0167
67
L0168
68
L0169
69
L0170
70
L0171
71
L0172
72
L0173
73
L0174
74
L0175
75
L0176
76
L0177
77
L0178
78
L0179
79
L0180
80
L0181
81
L0182
82
L0182
82
L0183
83
L0183
83
L0184
84
L0185
85
L0186
86
L0187
87
L0188
88
L0189
89
L0190
90
L0191
91
L0192
92
L0193
93
L0194
94
L0195
95
L0196
96
L0197
97
L0198
98
L0199
99
L01100
100
L021
เอ
L022
บี
L023
ซี
L024
ดี
L025
อี
L026
เอฟ
L027
จี
L028
เอช
L029
ไอ
L0210
เจ
L0211
เค
L0212
แอล
L0213
เอ็ม
L0214
เอ็น
L0215
โอ
L0216
พี
L0217
คิว
L0218
อาร์
L0219
เอส
L0220
ที
L0221
ยู
L0222
วี
L0223
ดับเบิ้ลยู
L0224
เอ็กซ์
L0225
วาย
L0226
แซด
L031
L032
L033
L034
L035
L036
L037
L038
L039
L0310
L0311
L0312
L0313
L0314
L0315
L0316
L0317
L0319
L0320
L0321
L0322
L0323
L0324
L0325
L0326
L0327
L0328
L0329
L0330
L0331
L0332
L0333
L0334
L0335
L0336
L0337
L0338
L0339
L0340
L0341
L0342
L0343
L041
เวลา
L042
วินาที
L043
นาที
L044
ชั่วโมง
L045
ตอนเช้า
L046
เที่ยงวัน
L047
เวลาบ่าย
L048
กลางคืน
L049
เที่ยงคืน
L0410
ตอนนี้

L1 = ประจำวัน

L2 = ครอบครัว

L3 = อาหาร

L4 = ทำงาน

L5 = สุขภาพ

L6 =

L7 =

L8 =

L9 =

L10 =

L11 =

L12 =

L13 =

L14 =

L15 =

L16 =

L17 =

L18 =

1
February
No..
ชื่อ
คะแนน
1.
up tester
6
2.
test test
4
3.
pronyuth menmukda
2
February
No..
ชื่อ
คะแนน
1.
23
2.
8
3.
7
4.
up tester
6
5.
6
6.
5
7.
5
8.
test test
4
9.
3
10.
pronyuth menmukda
2
ติดต่อโครงการ @Familydeaf
X